Automatické výrobné linky pre stavebníctvo

Naše automatické výrobné linky uľahčujú zákazníkom výrobu, manipuláciu a ďalšie spracovanie stavebných a iných materiálov (väčšinou sypkých a práškových) a sú určené najčastejšie pre stavebný a poľnohospodársky priemysel.

Ak hľadáte výrobné a montážne linky menšieho rozsahu (pre automobilový priemysel, montážne linky, testery a pod.), navštívte našu sekciu jednoúčelové stroje .

Každá výrobná linka pozostáva z niekoľkých základných uzlov:

  1. Zásobníky vstupných surovín – silá, násypky, zásobníky na tekutiny a prísady a pod.
  2. Dopravné cesty – pásové dopravníky, závitovkové a vibračné dopravníky, skipové dopravníky, elevátory, pneudoprava, presypy a pod.
  3. Odprášenie dopravných ciest a jadra linky pre bezprašnú prevádzku.
  4. Jadro linky kde sa vstupné suroviny spracujú (napr. miešanie, granulovanie, homogenizácia, drvenie a pod.)
  5. Expedičné a skladovacie zásobníky vyrobenej suroviny
  6. Nadväzujúca technológia na plnenenie vyrobenéj suroviny do vriec, big-bagov, cisterien, železničných vagónov.

Riadiaci systém – výrobné linky

Neoddeliteľnou súčasťou výrobných liniek je aj vyspelý riadiaci systém s plne dotykovou obrazovkou, ktorý umožňuje riadenie výroby v plne automatickom režime, bez potreby zásahu obsluhy. Operátor len navolí požadované množstvo suroviny, ktoré je potrebné vyrobiť a riadiaci systém už následne riadi všetky súčasti linky – dávkovanie vstupných surovín a postupnosť jednotlivých dávok, dopravu surovín na miesto spracovania,  samotné spracovanie surovín, dopravu do výstupných zásobníkov a prípadnu expedíciu vyrobenej suroviny.

Samozrejmosťou je aj pohodlné riadenie cez PC a naše výrobné linky umožňujú aj servis cez internet.

Obrázky – výrobné linky INSPECT

Jeden komentár

Zanechať komentár

Výrobné technológie

Betonárne Automatické výrobné linky Plničky a vrecovačky Jednoúčelové stroje

Vážiace zariadenia

Závesné váhy Pásové váhy Snímače síl

Manipulácia sypkých materiálov

Pásové dopravníky Závitovkové dopravníky Skipové dopravníky Zásobníky a silá

Automobilové technológie

Parkovacie systémy Váženie automobilov
Metrologické zabezpečenie a kalibrácia váh Zapožičanie závaží a váh Strojná konštrukcia
Strojná konštrukcia a projekty
Požičanie závažia na váhy
Zapožičanie závažia a váh
Metrologické zabezpečenie a kalibrácia váh
Kalibrácia váh a metrologické zabezpečenie

Stavebný priemysel

Výroba betónu Výroba stavebných hmôt Výroba štrkov

Automotive

Testery síl Jednoúčelové stroje

Ostatný priemysel

Poľnohospodárstvo Hutnícky priemysel