Balenie do vriec pre zákazníkov

Zákazníkom ponúkame okrem predaja zariadení na balenie do vriec (plničky vriec, big-bagov, atď.) aj služby spojené s vrecovaním, prípadne prebaľovaním sypkých materiálov. Najčastejšie sa jedná o nasledovné služby:

  1. Prenájom vrecovacích váh na dobu určitú – ak má spoločnosť kontrakt na vopred určené obdobie, kedy bude potrebovať baliť materiál do určitých typov vriec alebo big-bagov a kúpa nového zariadenia by z toho dôvodu nebola zaujímavá, je možný prenájom zariadení, ktoré vyrábame.
  2. Operatívny leasing vrecovacích váh a zariadení – obdobná forma ako prenájom, s tým rozdielom, že sa jedná o obdobie zvyčajne 12 alebo 24 mesiacov, pričom zákazník má v mesačnom poplatku zabezpečený aj servis a údržbu zariadenia a na konci dohodnutého obdobia môže zariadenie odkúpiť.
  3. Plnenie a prebaľovanie materiálu v spoločnosti INSPECT s.r.o. – v prípade, že zákazník nemá potrebné priestory alebo manipulačnú techniku na balenie materiálu do vriec alebo big-bagov (väčšinou obchodníci s materiálmi), je možné celý proces balenia outsourcovať cez našu spoločnosť. Zabezpečíme skladové priestory na materiál, potrebnú manipulačnú techniku podľa uloženia materiálu (voľne ložený, v big-bagoch, zásobníky a pod.), plnenie vriec a následnú expedíciu.

Okrem uvedených služieb vieme našim klientom zabezpečiť aj dodávku spotrebného materiálu potrebného k baleniu do vriec a big bagov – vrecia v rôznych veľkostiach od 10kg do 50kg, šičky na vrecia, big-bagy a pod.

Zanechať komentár

Výrobné technológie

Betonárne Automatické výrobné linky Plničky a vrecovačky Jednoúčelové stroje

Vážiace zariadenia

Závesné váhy Pásové váhy Snímače síl

Manipulácia sypkých materiálov

Pásové dopravníky Závitovkové dopravníky Skipové dopravníky Zásobníky a silá

Automobilové technológie

Parkovacie systémy Váženie automobilov
Metrologické zabezpečenie a kalibrácia váh Zapožičanie závaží a váh Strojná konštrukcia
Strojná konštrukcia a projekty
Požičanie závažia na váhy
Zapožičanie závažia a váh
Metrologické zabezpečenie a kalibrácia váh
Kalibrácia váh a metrologické zabezpečenie

Stavebný priemysel

Výroba betónu Výroba stavebných hmôt Výroba štrkov

Automotive

Testery síl Jednoúčelové stroje

Ostatný priemysel

Poľnohospodárstvo Hutnícky priemysel