Jednoúčelové stroje

Jednoúčelové stroje sú výrobné zariadenia, ktoré plnia špecifickú požiadavku zákazníka na určitý proces vo výrobe. Väčšinou chce zákazník zautomatizovať určitú výrobnú fázu, kontrolovať kvalitu výroby bez prítomnosti ľudského faktora, a pod. Využívanie jednoúčelových strojov zvyšuje konkurencieschopnosť podnikov, znižuje chyby vo výrobnom procese a náklady. Príklady nami realizovaných jednoúčelových strojov:

  • Testery síl
  • Automatické kontrolné váhy
  • Montážne pracoviská
  • Baliace a vrecovacie zariadenia

 

Zanechať komentár

Výrobné technológie

Betonárne Automatické výrobné linky Plničky a vrecovačky Jednoúčelové stroje

Vážiace zariadenia

Závesné váhy Pásové váhy Snímače síl

Manipulácia sypkých materiálov

Pásové dopravníky Závitovkové dopravníky Skipové dopravníky Zásobníky a silá

Automobilové technológie

Parkovacie systémy Váženie automobilov
Metrologické zabezpečenie a kalibrácia váh Zapožičanie závaží a váh Strojná konštrukcia
Strojná konštrukcia a projekty
Požičanie závažia na váhy
Zapožičanie závažia a váh
Metrologické zabezpečenie a kalibrácia váh
Kalibrácia váh a metrologické zabezpečenie

Stavebný priemysel

Výroba betónu Výroba stavebných hmôt Výroba štrkov

Automotive

Testery síl Jednoúčelové stroje

Ostatný priemysel

Poľnohospodárstvo Hutnícky priemysel