Kalibrácia váh a metrologické zabezpečenie

Pre spoločnosti, ktoré nemajú interného metrológa, alebo metrologické zabezpečenie meradiel riešia outsorcingom, ponúkame externé metrologické zabezpečenie váh ale aj ďalších meradiel. Táto služba spočíva v evidencii Vašich meradiel, pričom sa ďalej vykonávajú nasledovné služby: kalibrácia váh, justáž a príprava váh na overenie, profilaktický servis a pod.

Kalibrácia váh a následná justáž

Kalibrácia váh a prípadná justáž je najčastejšie požadovanou službou našimi zákazníkmi. V spojení s profilaktickým (preventívnym) servisom sa meradlá (technologické váhy) takto udržujú vždy prevádzkyschopné s garantovanou presnosťou a najmä sa predlžuje ich životnosť. V prípade, že sa na váhe aj napriek tomu objaví náhodná porucha, na základe predchádzajúcich dát zo servisov a kalibrácii vieme takéto poruchy identifikovať a opraviť rýchlejšie a presnejšie ako keď prídeme na servis nefunkčného meradla, ktoré nemá žiadnu zaznamenanú históriu kalibrácií a servisov.

Pre prevádzky s väčším množstvom vážiacich zariadení realizujeme celoprevádzkové kalibrácie a justáže. Výhodou tejto služby je v prvom rade šetrenie času a nákladov pre zákazníka. Službu sa snažíme vykonať vždy počas jedného dňa, tak aby zákazník nemal prestoje v prevádzke a aby nebolo nutné váhy zasielať k nám. Samozrejmosťou aj pri tejto službe je vždy aktuálna evidencia meradiel u zákazníka.

Zabezpečovanie úradného overovania

Takisto zabezpečujeme prípravu obchodných váh na úradné overenie (prvotné aj následné), ktoré vykonáva Slovenská legálna metrológia. V prípade poskytnutia splnomocnenia od zákazníka, zabezpečujeme aj zaslanie objednávky a vybavenie termínu overenia od SLM. V prípade záujmu platnosť úradného overenia sledujeme v našej evidencii, a upozorňujeme užívateľa váhy na včasné zabezpečenie následného overenia (zaslanie objednávky pre SLM, príprava váhy na overenie, atď.).

Zanechať komentár

Výrobné technológie

Betonárne Automatické výrobné linky Plničky a vrecovačky Jednoúčelové stroje

Vážiace zariadenia

Závesné váhy Pásové váhy Snímače síl

Manipulácia sypkých materiálov

Pásové dopravníky Závitovkové dopravníky Skipové dopravníky Zásobníky a silá

Automobilové technológie

Parkovacie systémy Váženie automobilov
Metrologické zabezpečenie a kalibrácia váh Zapožičanie závaží a váh Strojná konštrukcia
Strojná konštrukcia a projekty
Požičanie závažia na váhy
Zapožičanie závažia a váh
Metrologické zabezpečenie a kalibrácia váh
Kalibrácia váh a metrologické zabezpečenie

Stavebný priemysel

Výroba betónu Výroba stavebných hmôt Výroba štrkov

Automotive

Testery síl Jednoúčelové stroje

Ostatný priemysel

Poľnohospodárstvo Hutnícky priemysel