Kategória: Vážiace zariadenia

Závesné váhy

Závesné váhy

Spoločnosť INSPECT je popredným odborníkom na závesné a žeriavové váhy na Slovensku. Prvú závesnú váhu sme vyvinuli v roku 1990 a do roku 2015 sme vyrobili a umiestnili predovšetkým …
Testery síl

Snímače sily

Vývoj špeciálnych tenzometrických snímačov sily bol aktivitou, ktorá stála pri vzniku firmy INSPECT, ešte pred r. 1989. Počas nasledujúcich 20 rokov bola drvivá väčšina váh, ktoré sme vyrábali, vybavená …
Pásové dopravníky

Pásové váhy

Pásové váhy INSPECT WLY slúžia na kontinuálne meranie toku sypkých materiálov na pásových dopravníkoch alebo mobilných drvičoch. Naše pásové váhy sa používajú v mnohých kameňolomoch, výrobniach a predajniach štrkov …

Výrobné technológie

Betonárne Automatické výrobné linky Plničky a vrecovačky Jednoúčelové stroje

Vážiace zariadenia

Závesné váhy Pásové váhy Snímače síl

Manipulácia sypkých materiálov

Pásové dopravníky Závitovkové dopravníky Skipové dopravníky Zásobníky a silá

Automobilové technológie

Parkovacie systémy Váženie automobilov
Metrologické zabezpečenie a kalibrácia váh Zapožičanie závaží a váh Strojná konštrukcia
Strojná konštrukcia a projekty
Požičanie závažia na váhy
Zapožičanie závažia a váh
Metrologické zabezpečenie a kalibrácia váh
Kalibrácia váh a metrologické zabezpečenie

Stavebný priemysel

Výroba betónu Výroba stavebných hmôt Výroba štrkov

Automotive

Testery síl Jednoúčelové stroje

Ostatný priemysel

Poľnohospodárstvo Hutnícky priemysel