Kategória: Betonárne

Betonárne

Betonárne CTR

Výrábame betonárne na kľúč Poskytujeme komplexné služby v oblasti projektovania a výstavby technológií na výrobu betónu – dodávame betonárne s rôznou kapacitou výroby. Naše služby zahŕňajú kompletnú inžiniersku prípravu, …
Poľnohospodárstvo

Meranie vlhkosti

Meranie vlhkosti sa využíva pre vylepšenie priemyselných procesov v nasledovných oblastiach: Výroba betónu Výroba asfaltových zmesí Výroba a spracovanie štrkov a pieskov Výroba tehál z hliny Poľnohospodársky priemysel: obilie …

Výrobné technológie

Betonárne Automatické výrobné linky Plničky a vrecovačky Jednoúčelové stroje

Vážiace zariadenia

Závesné váhy Pásové váhy Snímače síl

Manipulácia sypkých materiálov

Pásové dopravníky Závitovkové dopravníky Skipové dopravníky Zásobníky a silá

Automobilové technológie

Parkovacie systémy Váženie automobilov
Metrologické zabezpečenie a kalibrácia váh Zapožičanie závaží a váh Strojná konštrukcia
Strojná konštrukcia a projekty
Požičanie závažia na váhy
Zapožičanie závažia a váh
Metrologické zabezpečenie a kalibrácia váh
Kalibrácia váh a metrologické zabezpečenie

Stavebný priemysel

Výroba betónu Výroba stavebných hmôt Výroba štrkov

Automotive

Testery síl Jednoúčelové stroje

Ostatný priemysel

Poľnohospodárstvo Hutnícky priemysel