Firma INSPECT bola oficiálne založená v apríli 1989 no v skutočnosti fungovala už od roku 1988. Za jej myšlienkou a zrodom stál Ing. Peter Trančík, v tom čase učiteľ na Technickej Univerzite v Košiciach. Jeho meno niesla firma Ing. Peter Trančík vyše 25 rokov, až do roku 2014, kedy sa transformovala na spoločnosť INSPECT s.r.o.

Tenzometrické snímače síl

Spočiatku sa firma špecializovala na meranie síl a vývoj tenzometrických snímačov, pričom už v prvom roku fungovania dodala niekoľko monitorov síl pre firmy ako vtedy ešte ZŤS Martin, ČSAD Lučenec alebo ELBA Kremnica.

Váhy a vážiace zariadenia

V roku 1990 ukončila firma vývoj prvej elektronickej závesnej váhy WMD 40. V tom istom roku sa zároveň predali tri tieto váhy (Hydronika Bratislava a Drôtovňa Hlohovec 2 ks). Rýchly bol aj vstup na Český trh. Už v roku 1993 predala firma na Českom trhu 11 závesných váh typu WMD 40 spoločnostiam ako Barum, Zetor, ZPS Zlín či ZD Zlín.

Výrobné technológie

Nakoľko mala firma INSPECT silné vývojové zázemie, aj vývoj zložitých produktov napredoval skutočne rýchlo. V tom istom roku (1993) ako bola vyvinutá prvá dávkovacia váha (automat pre dávkovanie práškových potravín, pre taliansku firmu Agrozoofarma Mortegliano), firma využila získané skúsenosti a úspešne dodala svoju prvú komplexnú dávkovaciu linku pre výrobu žiaruvzdorných materiálov pre Slovmag Lubeník. Spolu s vozíkovou váhou pre spoločnosť SMZ Jelšava to boli zákazky, ktoré odštartovali úzku spoluprácu firmy INSPECT so slovenskými magnezitkami v oblasti dodávok výrobných technológií.

Odvtedy sa firma INSPECT začala venovať okrem váh aj komplexným výrobným technológiám a ich neustále zlepšovanie a vývoj trvá dodnes. Dnes na Slovensku funguje už vyše 100 našich veľkých výrobných liniek, na ktorých sa vyrábajú produkty do celého sveta.