Váhy big-bagov

Plnička Big-Bagov INSPECT s odprášením

Váhy pre plnenie big-bagov (bagovačky) sú určené pre prevádzky, kde je potrebné automatické dávkovanie a balenie sypkého materiálu vo väčších vriec, tzv. big-bagov s jednotkou hmotnosťou v rozmedzí od 200kg do 2000kg podľa požiadavky zákazníka. Vyrábame ich v rôznych prevedeniach. Podľa spôsobu dávkovania materiálu môžu byť automatické/poloautomatické alebo manuálne. Podľa triedy presnosti a použítia môžu byť technologické alebo obchodné (pre možnosť fakturácie podľa nadávkovanej hmotnosti big-bagu).

Automatické a poloautomatické váhy big-bagov

Automatické, resp. poloautomatické váhy big-bagov umožňujú dávkovanie veľkého množstva sypkých materiálov do big-bagov v rôznych stupňoch automatizácie. Minimálne požiadavky na automatizáciu plnenia big-bagov sú, aby si vedel operátor navoliť požadovanú hmotnosť, ktorá má byť do big-bagu nadávkovaná a spustiť plnenie tlačítkom. Váha vykoná samotné plnenie, t.j. otvorenie klapky zo zásobníka materiálu, sledovanie plnenenej hmotnosti, uzavretie klapky po dosiahnutí požadovanej hmotnosti.

Doplňujúce možnosti automatizácie pre váhy big-bagov sú nasledujúce:

  • Predzásobník materiálu (s možnosťou merania množstva materiálu v zásobníku)
  • Doprava materiálu do predzásobníka (napr. pásová, závitovková, skipová a pod.)
  • Automatizované zavesenie a zvesenie big-bagu na váhu big-bagov
  • Destohovač paliet a automatizované podkladanie paliet na váhu big-bagov
  • Valčekové dopravníky na dopravu naplnených big-bagov na skladovacie/prepravné miesto
  • Automatické / poloautomatické odprášenie

Manuálne váhy big-bagov

Vyrábame aj jednoduché manuálne váhy pre plnenie big-bagov, ktoré sa väčšinou robia aj ako ľahko prenosné váhy. Je ich možné používať na viacerých miestach a bez potreby elektrickej energie. Princíp fungovania spočíva v pristavení váhy pod výpusť materiálu (napr. klapka pod silom, klapka na konci šnekového dopravníka a pod.). Obsluha nasadí na váhu big-bag, znuluje jeho hmotnosť a otvorí klapku nad váhou. Sleduje, koľko materiálu sa postupne napúšťa do big-bagu a po dosiahnutí požadovanej hodnoty, obsluha zatvorí klapku a skončí napúšťanie materiálu. Pre zjednodušenie indikácie hmotnosti používame displeje s farebným podsvietením podľa povolenej tolerancie: ak je váha nižšia ako požadovaná, svieti na oranžovo; ak je váha v povolenej tolerancii, svieti na zeleno; ak je váha vyššia ako požadovaná, svieti na červeno.

Save

Save

Uložiť

Jeden komentár

Zanechať komentár

Výrobné technológie

Betonárne Automatické výrobné linky Plničky a vrecovačky Jednoúčelové stroje

Vážiace zariadenia

Závesné váhy Pásové váhy Snímače síl

Manipulácia sypkých materiálov

Pásové dopravníky Závitovkové dopravníky Skipové dopravníky Zásobníky a silá

Automobilové technológie

Parkovacie systémy Váženie automobilov
Metrologické zabezpečenie a kalibrácia váh Zapožičanie závaží a váh Strojná konštrukcia
Strojná konštrukcia a projekty
Požičanie závažia na váhy
Zapožičanie závažia a váh
Metrologické zabezpečenie a kalibrácia váh
Kalibrácia váh a metrologické zabezpečenie

Stavebný priemysel

Výroba betónu Výroba stavebných hmôt Výroba štrkov

Automotive

Testery síl Jednoúčelové stroje

Ostatný priemysel

Poľnohospodárstvo Hutnícky priemysel