Strojná konštrukcia a projekty

V prípade, že máte vlastné výrobné kapacity a chceli by ste realizovať vo vlastnej réžii novú výrobnú technológiu, úpravu Vašej stávajúcej technológie a pod., ponúkame Vám takisto naše služby:

  • Návrh a výrobná dokumentácia technológie podľa Vašich predstáv
  • Spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie k stavbám priemyselných technológií vrátane podkladov pre posúdenie technológie štátnymi orgánmi, resp. TI
  • Návrh a dizajn unikátnych strojov a zariadení
  • Konzultácie a služby posúdenia a kontroly Vami navrhnutej technológie
Kľúčové slová:,

Zanechať komentár

Výrobné technológie

Betonárne Automatické výrobné linky Plničky a vrecovačky Jednoúčelové stroje

Vážiace zariadenia

Závesné váhy Pásové váhy Snímače síl

Manipulácia sypkých materiálov

Pásové dopravníky Závitovkové dopravníky Skipové dopravníky Zásobníky a silá

Automobilové technológie

Parkovacie systémy Váženie automobilov
Metrologické zabezpečenie a kalibrácia váh Zapožičanie závaží a váh Strojná konštrukcia
Strojná konštrukcia a projekty
Požičanie závažia na váhy
Zapožičanie závažia a váh
Metrologické zabezpečenie a kalibrácia váh
Kalibrácia váh a metrologické zabezpečenie

Stavebný priemysel

Výroba betónu Výroba stavebných hmôt Výroba štrkov

Automotive

Testery síl Jednoúčelové stroje

Ostatný priemysel

Poľnohospodárstvo Hutnícky priemysel