Kategória: Výrobné technológie

Výroba betónu

Betonárne CTR

Výrábame betonárne na kľúč Poskytujeme komplexné služby v oblasti projektovania a výstavby technológií na výrobu betónu – dodávame betonárne s rôznou kapacitou výroby. Naše služby zahŕňajú kompletnú inžiniersku prípravu, …
Poľnohospodárstvo

Meranie vlhkosti

Meranie vlhkosti sa využíva pre vylepšenie priemyselných procesov v nasledovných oblastiach: Výroba betónu Výroba asfaltových zmesí Výroba a spracovanie štrkov a pieskov Výroba tehál z hliny Poľnohospodársky priemysel: obilie …
Testery síl

Jednoúčelové stroje

Jednoúčelové stroje sú výrobné zariadenia, ktoré plnia špecifickú požiadavku zákazníka na určitý proces vo výrobe. Väčšinou chce zákazník zautomatizovať určitú výrobnú fázu, kontrolovať kvalitu výroby bez prítomnosti ľudského faktora, …
Výroba stavebných hmôt

Váhy big-bagov

Váhy pre plnenie big-bagov (bagovačky) sú určené pre prevádzky, kde je potrebné automatické dávkovanie a balenie sypkého materiálu vo väčších vriec, tzv. big-bagov s jednotkou hmotnosťou v rozmedzí od 200kg …
Plničky a vrecovačky

Plničky vriec

Vyrábame plničky vriec, ktoré sa využívajú na balenie materiálov do otvorených alebo ventilových vriec s jednotkovou hmotnosťou 10kg až 50kg. Častokrát ich užívatelia poznajú pod názvom vrecovacie váhy. Plničky …

Výrobné technológie

Betonárne Automatické výrobné linky Plničky a vrecovačky Jednoúčelové stroje

Vážiace zariadenia

Závesné váhy Pásové váhy Snímače síl

Manipulácia sypkých materiálov

Pásové dopravníky Závitovkové dopravníky Skipové dopravníky Zásobníky a silá

Automobilové technológie

Parkovacie systémy Váženie automobilov
Metrologické zabezpečenie a kalibrácia váh Zapožičanie závaží a váh Strojná konštrukcia
Strojná konštrukcia a projekty
Požičanie závažia na váhy
Zapožičanie závažia a váh
Metrologické zabezpečenie a kalibrácia váh
Kalibrácia váh a metrologické zabezpečenie

Stavebný priemysel

Výroba betónu Výroba stavebných hmôt Výroba štrkov

Automotive

Testery síl Jednoúčelové stroje

Ostatný priemysel

Poľnohospodárstvo Hutnícky priemysel