Meranie vlhkosti

Meranie vlhkosti sa využíva pre vylepšenie priemyselných procesov v nasledovných oblastiach:

  • Výroba betónu
  • Výroba asfaltových zmesí
  • Výroba a spracovanie štrkov a pieskov
  • Výroba tehál z hliny
  • Poľnohospodársky priemysel: obilie a cereálne produkty, cukrová repa a výroba cukru
  • Krmivá pre zvieratá a ďalšie organické produkty
  • Výroba olejov
  • Produkty z biomasy

Snímače vlhkosti sa používajú pri dávkovacích ale aj kontinuálnych procesoch, kedy je nutné sledovať vlhkosť v reálnom čase (napr. v miešačke betonárne). Nami ponúkane snímače používajú konktaktnú techniku snímania vlhkosti, ktorá je v porovnaní s inými metódami určovania vlhkosti najmenej ovplyvnená nečistotami, farbou a veľkosťou častíc alebo teplotou.

Mikrovlnné meranie vlhkosti

Meranie vlhkosti na princípe mikrovlnnej energie umožňuje presné zisťovanie vlhkosti v prípadoch aplikácií, kde je voľný tok materiálu. Materiál prichádza počas toku priamo do styku s keramickou platňou sondy vlhkosti. Obsluha teda nemusí komplikovane odoberať vzorky materiálu, ale vlhkosť materiálu je meraná vždy v reálnom čase. Všetky snímače vlhkosti, ktoré dodávame, je možné integrovať priamo do Vášho riadiaceho systému, bez potreby akýchkoľvek rozhraní a prepojovacích zariadení.

Pre slovenský trh zastupujeme firmu Hydronix, ktorá je najväčším výrobcom snímačov vlhkosti a taktiež firmu Arcomet7, ktorá vyrába takisto snímače vlhkosti na princípe mikrovlnnej energie. Snímače vlhkosti dodávame vo vyhotovení podľa požadovaného umiestnenia:

Zanechať komentár

Výrobné technológie

Betonárne Automatické výrobné linky Plničky a vrecovačky Jednoúčelové stroje

Vážiace zariadenia

Závesné váhy Pásové váhy Snímače síl

Manipulácia sypkých materiálov

Pásové dopravníky Závitovkové dopravníky Skipové dopravníky Zásobníky a silá

Automobilové technológie

Parkovacie systémy Váženie automobilov
Metrologické zabezpečenie a kalibrácia váh Zapožičanie závaží a váh Strojná konštrukcia
Strojná konštrukcia a projekty
Požičanie závažia na váhy
Zapožičanie závažia a váh
Metrologické zabezpečenie a kalibrácia váh
Kalibrácia váh a metrologické zabezpečenie

Stavebný priemysel

Výroba betónu Výroba stavebných hmôt Výroba štrkov

Automotive

Testery síl Jednoúčelové stroje

Ostatný priemysel

Poľnohospodárstvo Hutnícky priemysel