Plničky vriec

Vyrábame plničky vriec, ktoré sa využívajú na balenie materiálov do otvorených alebo ventilových vriec s jednotkovou hmotnosťou 10kg až 50kg. Častokrát ich užívatelia poznajú pod názvom vrecovacie váhy.

Plničky pre otvorené vrecia

Plnička cukru WBF50

Plnička cukru WBF50

Plnenie vriec pomocou plničky otvorených vriec funguje v semi-automatickom režime. Obsluha umiestni vrece do pneumatického upínača a začne sa navažovanie materiálu priamo do vreca, ktoré je vážené (prípadne dávkovanie je riešené odvažovaním zo zásobníka). Po naplnení vreca požadovaným množstvom materiálu obsluha odoberie naplnené vrece a opakuje cyklus. Odoberanie vriec môže byť riešené manuálne alebo automaticky pomocou pásového dopravníka. Súčasťou plničky môže byť aj následné stanovisko – šička, resp. zváračka vriec.

Orientačné parametre plničky otvorených vriec: veľkosť vriec 10-50kg, výkon plnenia až 600 vriec / hod.

Plnenie vriec vhodné pre: stavebné materiály, potravinárstvo, poľnohospodárske krmivá, semienka a zrno, chemické produkty, soľ, a pod.

Podľa typu plneného materiálu je plnička otvorených vriec vybavená vhodným podávačom materiálu: gravimetrický, vibračný, závitovkový, pásový alebo ich kombinácia.

Plničky pre ventilové vrecia

Plničky ventilových vriec sa odlišujú od plničiek otvorených vriec typom použitého vreca. Ventilové vrecia sa uzatvárajú automaticky vzduchovým podtlakom pri odobratí naplneného vreca z plničky.

Uložiť

Zanechať komentár

Výrobné technológie

Betonárne Automatické výrobné linky Plničky a vrecovačky Jednoúčelové stroje

Vážiace zariadenia

Závesné váhy Pásové váhy Snímače síl

Manipulácia sypkých materiálov

Pásové dopravníky Závitovkové dopravníky Skipové dopravníky Zásobníky a silá

Automobilové technológie

Parkovacie systémy Váženie automobilov
Metrologické zabezpečenie a kalibrácia váh Zapožičanie závaží a váh Strojná konštrukcia
Strojná konštrukcia a projekty
Požičanie závažia na váhy
Zapožičanie závažia a váh
Metrologické zabezpečenie a kalibrácia váh
Kalibrácia váh a metrologické zabezpečenie

Stavebný priemysel

Výroba betónu Výroba stavebných hmôt Výroba štrkov

Automotive

Testery síl Jednoúčelové stroje

Ostatný priemysel

Poľnohospodárstvo Hutnícky priemysel