Tester synchro jednotiek

Pre spoločnosť Getrag sme navrhli a vyrobili tester zmontovaných synchro jednotiek, ktoré sú súčasťou moderných automatických prevodoviek.
Naše zariadenie simuluje pohyb ozubených kolies synchra v prevodovke a pritom meria sily v pohybujúcom sa synchre. Následne toto zariadenie vykreslí graf veľkosti sily v závislosti od polohy synchra a vyhodnotí namerané hodnoty. Na základe výsledkov vyhodnotí naše zariadenie či je testované synchro v poriadku a môže sa namontovať do automatickej prevodovky.
Prednosťou nášho zariadenia je jednoduchosť obsluhy – operátor len vloží synchro do testera, a toto zariadenie vykoná celé meraenie aj s vyhodnotením výsledkov automatizovane a za veľmi krátky čas.

Zanechať komentár

Výrobné technológie

Betonárne Automatické výrobné linky Plničky a vrecovačky Jednoúčelové stroje

Vážiace zariadenia

Závesné váhy Pásové váhy Snímače síl

Manipulácia sypkých materiálov

Pásové dopravníky Závitovkové dopravníky Skipové dopravníky Zásobníky a silá

Automobilové technológie

Parkovacie systémy Váženie automobilov
Metrologické zabezpečenie a kalibrácia váh Zapožičanie závaží a váh Strojná konštrukcia
Strojná konštrukcia a projekty
Požičanie závažia na váhy
Zapožičanie závažia a váh
Metrologické zabezpečenie a kalibrácia váh
Kalibrácia váh a metrologické zabezpečenie

Stavebný priemysel

Výroba betónu Výroba stavebných hmôt Výroba štrkov

Automotive

Testery síl Jednoúčelové stroje

Ostatný priemysel

Poľnohospodárstvo Hutnícky priemysel